Regulamin

§ 1. Rejestracja

1. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu zarejestruje się w serwisie. Odwiedzającym jest każdy Użytkownik Internetu.

2. Rejestracja i użytkowanie serwisu jest dobrowolne oraz bezpłatne. W serwisie mogą zostać dodane dodatkowe usługi, które będą dokładnie opisywane. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działanie reklamy, która jest publikowana na łamach serwisu.

§ 2. Strony transakcji

1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym, zwaną dalej Nabywcą, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest właściciel Sklepu - firma Z.U.H „DOMGAZ” z siedzibą w Łodzi, przy ul. Przędzalnianej 1/3.

§ 3. Oferta sklepu

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW Sklepu Internetowego firmy Z.U.H. „DOMGAZ” w chwili składania zamówienia.

2. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

3. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 4. Zamawianie towarów

1. Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym sklep. domgaz . pl odbywa się poprzez:

 


- wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie produktu po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się do serwisu wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru na adres sklepu sklep@domgaz.pl

 

- kontakt telefoniczny pod numerami podanymi na internetowych stronach sklepu

 

- przesłanie zamówienia faxem zawierającego dane zamówionego towaru na nr tel. (042) 674-91-95

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Z.U.H „DOMGAZ” danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883. z 1997r

§ 5. Potwierdzanie i realizacja zamówień

1. Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym firmy Z.U.H „DOMGAZ” musi zostać potwierdzone przez Nabywcę. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik firmy skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub pocztą e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia dalszych szczegółów transakcji.

2. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu, brak odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail), złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 72 godzin od momentu złożenia zamówienia, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.

3. Dostawa zamówionego towaru następuje w ciągu 6 dni roboczych od daty zamówienia. Wyjątek stanowią zamówienia na towary o niskim współczynniku sprzedaży, termin ustalany jest wtedy indywidualnie, nabywca zostanie o tym poinformowany.

4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem firmy Z.U.H „DOMGAZ” do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a firmą Z.U.H „DOMGAZ”
Umowa sprzedaży towaru może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

§ 6. Korygowanie i anulowanie zamówień

1. Korygowanie zamówień.
Na prośbę klienta, przekazaną e-mailem, faxem lub telefonicznie, możemy dokonać zmian w złożonym zamówieniu, oczywiście, jeśli zamówienie nie zostało jeszcze przez nas zrealizowane.
2. Stan realizacji zamówienia.
Aby sprawdzić stan realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzez e-mail, fax. lub telefonicznie z pracownikiem, udzieli on informacji o stopniu zaawansowania w kompletacji zamówienia.

§ 7. Formy płatności

1. Przelewem przed dostawą towaru,

 

2. Płatność przy odbiorze (płatne kurierowi firmy spedycyjnej).

§ 8. Transport i dostawa towarów

1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym Z.U.H „DOMGAZ” realizowane są na terytorium całego kraju.

2. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy:

 


* bezpłatny transport powyżej kwoty 3 500,00 PLN na terenie Łodzi i okolic (wartość transportu artykułów o dużych gabarytach, ciężarze, nietypowych etc. ustalana jest na drodze indywidualnej kalkulacji)
* odbiór osobisty z magazynu dostawcy,
* przesyłka kurierska firmą spedycyjną. Koszt dostawy określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar i podawany jest przez pracowników firmy Z.U.H „DOMGAZ” przed dostawą towaru do klienta.

3. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

4. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

5. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji".

§ 9. Reklamacje i gwarancje

1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia zewnętrze należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z firmą Z.U.H „DOMGAZ”. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę. Czas reakcji na zgłoszoną reklamację wynosi 2 dni robocze. Czas realizacji reklamacji (wymiana ewentualnie naprawa sprzętu) wynosi 14 dni roboczych. Czas realizacji reklamacji może się wydłużyć w zależności od dostępności towaru w magazynach dostawców.

2. Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i posiada kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu danej marki produktu na terenie Polski. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w Polsce, wyszczególnionych w karcie gwarancyjnej produktu.

 

3. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki.  Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.


§ 10. Postanowienia końcowe


1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

5. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

6. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeśli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania z serwisu jako Użytkownik i powiadomić o tym fakcie Właściciela, aby usunął jego konto.